Zavod Jnana Bhakti Prada Trust, zavod za raziskovalno in razvojno dejavnost na
področju filozofije formalne sistematizacije vdanosti – Celje