Sort by
Filters Sort
NOVE KNJIGE
9-11: Enajsti september
Noam Chomsky
Knjiga 9-11: Enajsti september, ki je bila prevedena že v 24 jezikov, je dolgo samevala na samem vrhu ameriških (število prodanih izvodov se približuje proti številki pol milijona) in svetovnih lestvic najbolje prodajanih knjig, leta 2002 je prejela prestižno knjižno nagrado Firecracker Book Award. Po 11. septembru, ko je v ZDA zavladala panika in jeza ter želja po maščevanju, je knjiga 9-11: Enajsti...
12,48 
95 tez za izhod iz slepe ulice vzgoje in izobraževanja
Karel Gržan
Za preseganje tega, kar v procesu izobraževanja onemogoča vsem otrokom dostopno in dostojno izobraževanje in v njem razvoj posameznika v izvirnosti njegove osebnosti za poslanstvo, v katerem smo odprti za medsebojno dopolnjevanje in sodelovanje. Človek je vreden kot (p)oseben, izviren, neponovljiv posameznik v »koktajlu« svojih osebnih talentov, v katerih mora biti prepoznan in spodbujen k njihovemu razvoju in uresničevanju v dopolnjujočem sodelovanju z drugimi –...
15,00 
95 tez za izhod iz slepe ulice vzgoje in izobraževanja
Karel Gržan
Za preseganje tega, kar v procesu izobraževanja onemogoča vsem otrokom dostopno in dostojno izobraževanje in v njem razvoj posameznika v izvirnosti njegove osebnosti za poslanstvo, v katerem smo odprti za medsebojno dopolnjevanje in sodelovanje. Človek je vreden kot (p)oseben, izviren, neponovljiv posameznik v »koktajlu« svojih osebnih talentov, v katerih mora biti prepoznan in spodbujen k njihovemu razvoju in uresničevanju v dopolnjujočem sodelovanju z drugimi –...
6,00 
95 tez, pribitih na vrata svetišča kapitalizma za osvoboditev od zajedavskega hrematizma
Karel Gržan
Nevzdržnost razmer v Cerkvi je pred 500 leti Martina Luthra primorala, da je 31. oktobra 1517 nadškofu Albertu v Mainzu in Magdeburgu ter škofu v Brandenburgu poslal protestno pismo, ki mu je priložil svojih 95 tez. Njegov poziv Cerkvi, naj se vrne k nauku Svetega pisma, je bil glavni vzrok številnih novosti. Nevzdržnost današnjih razmer pa je vzrok 95 tez, »pribitih na vrata svetišča...
12,00 
95 tez, pribitih na vrata svetišča kapitalizma za osvoboditev od zajedavskega hrematizma
Karel Gržan
Nevzdržnost razmer v Cerkvi je pred 500 leti Martina Luthra primorala, da je 31. oktobra 1517 nadškofu Albertu v Mainzu in Magdeburgu ter škofu v Brandenburgu poslal protestno pismo, ki mu je priložil svojih 95 tez. Njegov poziv Cerkvi, naj se vrne k nauku Svetega pisma, je bil glavni vzrok številnih novosti. Nevzdržnost današnjih razmer pa je vzrok 95 tez, »pribitih na vrata svetišča...
3,00 
95 Theses Nailed to the door of the Church of Capitalism to Achieve Liberation from Parasitic Chrematism
Karel Gržan
Five hundred years after Martin Luther\'s protest, it is high time for a new protest. A protest against a system that has even assumed religious forms, fostering a dogma of \"the only possible truths\". which it uses to govern social relations. It is time for the fundamental principles of economy and chrematism to be examined and cleary distinguished from one another. The language of fraud is hidden from us...
3,00 
A Discourse on Method
Rene Descartes
Razprava o metodi (francosko Le Discours de la méthode) s polnim naslovom Razprava o metodi pravilnega vodenja razuma v iskanju resnice v naravoslovju je delo francoskega filozofa Renéja Descartesa, imenovanega Kartezij. Leta 1637 je bila prvič izdana v Leidnu in sicer v francoščini, leta 1644 pa ji je sledila latinska različica, izdana v Amsterdamu. Delo je sestavljano iz šestih poglavij in ni napisano kot filozofski traktat...
A Theological-Political Treatise [Part I]
Benedict de Spinoza
Spinozov teološko-politični traktat (1670) je eno najpomembnejših filozofskih del zgodnjega modernega obdobja. V njem Spinoza podrobno razpravlja o zgodovinskih okoliščinah sestave in prenašanja Svetega pisma ter dokazuje zmotnost njegovih avtorjev in tolmačev. Njegov traktat je močno vplival na poznejšo zgodovino politične misli, radikalno filozofijo razsvetljenstva, biblijsko hermenevtiko in tekstno kritiko na splošno...
A Treatise Concerning the Principles of Human Knowledge
George Berkeley
A Treatise Concerning the Principles of Human Knowledge je delo irskega empiričnega filozofa Georgea Berkeleyja, izdano leta 1710. V knjigi skuša Berkeley ovreči trditve svojega sodobnika Johna Locka glede narave človeškega zaznavanja. Tako kot vsi filozofi empiriki, sta se tudi Locke in Berkeley strinjala, da imamo vsi izkušnje, ne glede na to, ali obstajajo materialni predmeti, vendar je Berkeley skušal dokazati, da je tudi...
A Treatise of Human Nature
David Hume
Razprava o človeški naravi velja za Humovo najpomembnejše delo in eno najbolj vplivnih del v zgodovini filozofije. Razprava je klasična predstavitev filozofskega empirizma, skepticizma in naturalizma. V uvodu Hume predstavi idejo, kjer vso znanost in filozofijo postavi na novo podlago, in sicer na empirično preučevanje človeške narave. V nasprotju s filozofskimi racionalisti Hume trdi, da človeškemu vedenju ne vlada razum, temveč strast. Predstavi...
1 2 39