1. Izjava o zasebnosti

Zavod Jnana Bhakti Prada Trust spoštuje vašo zasebnost, zato želimo v največji možni meri zagotoviti varstvo vaših osebnih podatkov, ki jih uporabljamo za zagotavljanje ustreznejših storitev in informacij svojim uporabnikom. Izjava o zasebnosti je pripravljena v skladu z zakonodajo, njen namen je podati bistvene informacije o naši zasebnosti ter o možnostih, ki jih imate na voljo pri načinu zbiranja in uporabe podatkov na spletu. Svetujemo vam, da izjavo skrbno preberete, preden podate privolitev za zbiranje ali obdelavo svojih osebnih podatkov.

2. Kaj so osebni podatki?

Obisk naše strani ne zahteva identifikacije oziroma podajanja osebnih podatkov, se pravi katerih koli podatkov, na podlagi katerih vas je mogoče identificirati. Nekatere podstrani zaradi komunikacije z uporabniki in za potrebe poslovanja zahtevajo vnos osebnih podatkov, kjer mora uporabnik dovoliti upravljalcu zbiranje, obdelavo in hranjenje posredovanih osebnih podatkov v skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov. Upravljavec osebnih podatkov na tem spletnem mestu je Zavod Jnana Bhakti Prada Trust, Ljubljanska cesta 27, 3000 Celje, ki osebne podatke zbira zgolj na podlagi soglasja posameznikov. Za obdelavo osebnih podatkov je torej potrebna osebna privolitev posameznika, ki je lahko pisna, ustna ali pa druga ustrezna prostovoljna izjava volje posameznika, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen. V primeru uporabe spletne knjigarne oziroma registracije uporabnika na spletnem mestu www.respublications.eu se za osebno privolitev uporabnika šteje njegova registracija, s čimer potrjuje, da se strinja s splošnimi pogoji uporabe, objavljenimi na tem spletnem mestu. Na podlagi uporabnikove osebne privolitve lahko upravljavec obdeluje osebne podatke zgolj za namene, ki so opisani v 3. točki izjave o varstvu osebnih podatkov.

3. Katere podatke zbiramo?

V primeru uporabe spletne strani v informativne namene pridobimo zgolj podatke, ki nam jih posreduje vaš brskalnik. Zbiramo naslednje osebne podatke, ki jih posredujete ob registraciji ali kako drugače (preko e-pošte, telefona idr.): Uporabnikovo ime in priimek, naslov in kraj bivanja, naslov elektronske pošte, datum rojstva, spol, telefonsko številko, geslo v skriti obliki, čas in datum registracije ter arhiv komunikacije s spletno trgovino, IP – naslov naprave, s katere se prijavljate, ter ostale podatke, ki jih uporabnik vnese v obrazce na tem spletnem mestu. Zavod Jnana Bhakti Prada Trust ne odgovarja za točnost podatkov, ki jih posreduje oziroma vnese uporabnik.

4. Hranjenje osebnih podatkov

Zavod Jnana Bhakti Prada Trust se zavezuje, da bo osebne podatke, ki so bili pridobljeni preko spletnega mesta ali na kakšen druga način, skrbno varoval v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS št. 86/2004, 94/2007). Vse pridobljene podatke bomo uporabljali le za namene, za katere so bili posredovani, v skladu z vašim dovoljenjem in za nedoločen čas oziroma največ toliko časa, kolikor je potrebno, da se doseže namen, za katerega se obdelujejo, in da zadovoljimo zakonske zahteve ali do trenutka, ko nam sporočite, da ne soglašate več s hranjenjem in obdelavo osebnih podatkov.

5. Zbiranje, obdelava in uporaba osebnih podatkov

Osebne podatke, ki nam jih posredujete ob registraciji ali kako drugače (preko e-pošte, telefona idr.), zbiramo, obdelujemo in z njimi upravljamo le za zakonsko določene namene ali na podlagi izrecnega soglasja uporabnika. Osebne podatke uporabljamo pretežno znotraj Zavoda Jnana Bhakti Prada Trust, torej izključno za lastno evidenco in jih ne posredujemo tretjim osebam, razen v primerih, ko gre posredovanje podatkov zaupanja vrednim partnerjem ali ko bi te podatke zahteval pristojni državni organ, ki bi za to imel zakonsko osnovo in v primeru, da obstaja sum zlorabe pri poslovanju s strani uporabnika spletne strani. V primeru zbiranja ali uporabe osebnih podatkov za kakršne koli druge namene izven tistih, za katere so bili posredovali, vam bomo to sporočili oziroma pridobili vaše poprejšnje soglasje. Podatki, zbrani s soglasjem, so v prvi vrsti namenjeni komunikaciji z vami in izboljšanju storitev. Osebne podatke zbiramo, hranimo in obdelujemo tudi za namene tehnične administracije spletne strani, pošiljanja oziroma izvedbe naročil, za zagotavljanje podpore strankam, in če se uporabnik tako odloči, za pošiljanje obvestil, novic in ponudb (preko GSM aparata, e-pošte, pisno na naslov itd.).

6. Zagotavljanje varnosti podatkov

Podatki posredovani preko obrazcev na spletni strani www.respublications.eu ali kako drugače (preko e-pošte, telefona idr.), so zaupne narave in se obravnavajo v skladu z veljavno slovensko zakonodajo. Z namenom preprečevanja nepooblaščenega dostopa in razkritja pridobljenih podatkov ter zagotavljanja njihove ustrezne uporabe uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje podatkov, ki jih zbiramo. Dostop do osebnih podatkov je omogočen zgolj pooblaščenim osebam z uporabniškim imenom in geslom, znotraj Zavoda Jnana Bhakti Prada Trust (zaposleni, pogodbeni partnerji). Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla. Za zaščito podatkov na drugih spletnih straneh, zunanjih spletnih straneh, do katerih lahko dostopate preko povezav na spletnem mestu www.respublications.eu in ki niso povezane z našo organizacijo, ne prevzemamo nobene odgovornosti.

Za varnost osebnih podatkov na spletnem mestu www.respublications.eu uporabljamo tehnologijo SSL (Secure Sockets Layer), kriptografski protokol, ki omogoča varno komunikacijo na medmrežju, na primer pri brskanju po spletu, e-poštnim komuniciranjem in spletnim nakupovanjem oziroma na vseh spletnih straneh, kjer prihaja do izmenjave zaupnih podatkov. Vsi osebni podatki, ki nam jih posredujete ali so posredovani zaupanja vrednim pooblaščenim upravljavcem preko spletnega mesta www.respublications.eu so varovani s SSL tehnologijo. Podatki so lahko posredovani pooblaščenim družbam oziroma partnerjem, zavezanim skrbnemu ravnanju s podatki skladno z evropsko zakonodajo, in sicer v zvezi obdelave naročil kupcev, obdelave podatkov in informacijskih storitev, ki zagotavljajo nemoteno delovanje spletnega mesta in njegovo izboljšanje, zagotavljanja nemotenega procesa nakupa (Paypal, kurirske službe itd.) ter pooblaščenim ustanovam, ki imajo za to zakonsko podlago (sodišče itd.). Upravljavec ne odgovarja za morebitne napake, ki so posledica posredovanja napačnih podatkov ob registraciji na spletni strani portala.

7. Pravice uporabnika

Vsak uporabnik lahko kadarkoli pisno ali na kakršen koli drug način zahteva oziroma zaprosi za vpogled v njegove osebne podatke, za njihovo omejitev, popravek, prenos, preklic soglasja za obdelavo in hranjenje ter za popoln izbris osebnih podatkov. Vpogled v osebne podatke uporabnikov, ki jih je upravljavec zbral oziroma jih hrani, je uporabnikom na voljo preko njihovega uporabniškega računa. Uporabnik ima kadar koli pravico zahtevati, takojšen izbris svojih osebnih podatkov ali da se obdelava njegovih osebnih podatkov omeji, v primeru, če gre za njihovo netočnost, nezakonitost, prenehanje namena obdelave ali vložitve ugovora. Pravico ima tudi zahtevati, da upravljavec popravi oziroma dopolni netočne oziroma pomanjkljive osebne podatke v zvezi z njim. V primeru popravka dopolnitve ali izbrisa osebnih podatkov mora upravljavec uporabnika nemudoma obvestiti.

Uporabnik lahko kadar koli zahteva, da mu upravljavec posreduje osebne podatke, ki jih obdeluje v zvezi z njim ali da jih posreduje drugemu upravljavcu na njegovo zahtevo. Uporabnik lahko kadarkoli tudi prekliče dano soglasje za obdelavo osebnih podatkov. Preklic lahko velja za posamezen namen ali za vse namene obdelave osebnih podatkov, s katerimi je uporabnik soglašal. V primeru preklica soglasja za zbiranje ali obdelavo osebnih podatkov za točno določen namen bodo vsi zbrani osebni podatki, na katere se bo nanašala uporabnikova zahteva za izbris, omejeni ali izbrisani oziroma izvzeti iz samodejne obdelave. Uporaba osebnih podatkov uporabnika za namene informativnega ali promocijskega obveščanja zahteva njegovo izrecno privolitev. Kadar uporabnik na podlagi privolitve prejema informativne ali komercialne promocijske vsebine, lahko kadar koli ugovarja glede obdelave njegovih podatkov ozirom zahteva, da se njegovi podatki prenehajo uporabljati v te namene. V primeru preklica soglasja za prejemanje informativne ali komercialne promocijske vsebine, bo upravljavec v 15 dneh ustrezno omejil oziroma preprečil uporabo osebnih podatkov za ta namen in v roku 5 dneh pisno, preko elektronske pošte obvestil uporabnika o tem.

8. Politika uporabe piškotkov …?

Kakršna koli vprašanja v povezavi z varovanjem osebnih podatkov na tem spletnem mestu nam lahko posredujete na e-poštni naslov info.jnanabhaktiprada@gmail.com. Pisno izjavo za preklic soglasja za obdelavo osebnih podatkov pošljite na naslov: Zavod Jnana Bhakti Prada Trust, Ljubljanska cesta 27, 3000 Celje ali na e-poštni naslov: info.jnanabhaktiprada@gmail.com.