Založnikom, samozaložnikom in avtorjem knjižnih del, nudimo celostno rešitev za digitalno produkcijo, spletno distribucijo in strokovno podporo pri pretvorbi knjig v e-knjižni format ePub. Proces izdelave e-knjige do neke mere sledi tradicionalnemu procesu izdelave tiskane knjige, vendar se od njega razlikuje v načinu produkcije in distribucije izdelka. Prednost procesa izdelave e-knjige je predvsem v tem, da se izogne nakladi, tiskanju in navsezadnje tudi distribuciji fizičnega izdelka, kar tudi vpliva na ceno izdelka. Treba je vedeti, da videz e-knjige nikoli ne bo popolnoma enak tiskani knjigi. Pri izdelavi e-knjige je predvsem pomembno, da je končni izdelek lahko berljiv in privlačen na pogled, saj je od tega navsezadnje odvisna tudi prodaja e-knjig.

Strošek izdelave oziroma pretvorbe je odvisen predvsem od kompleksnosti strukture besedila. Bolj, ko je struktura besedila kompleksna, se pravi več, ko ima vsebina slik, tabel, obrob, črt itd., višji so stroški izdelave e-knjige. Osnovna pretvorba vključuje pretvorbo preprostega besedila (z že izdelanim prelomom) z manjšim številom slik ali tabel na knjigo, izdelavo kazala ter povezavo med kazalom in besedilom. Kompleksnejša vsebina, se pravi vsebina, ki poleg besedila vsebuje večje število slik in tabel, različne črte, obrobe, razne matematične zapise itd., zahteva celovitejšo pretvorbo. Knjige se pretvarjajo v format ePub (e-publication), ki se je uveljavil kot standardni format za elektronske knjige, saj omogoča najboljšo bralsko izkušnjo na tabličnih računalnikih, bralnikih in drugih napravah. Na vašo željo lahko knjigo pretvorimo tudi v kateri koli drug e-knjižni format.

Cenik

Format Osnovna pretvorba z že izdelanim prelomom Kompleksna pretvorba z že izdelanim prelomom Osnovna pretvorba in prelom Kompleksna pretvorba in prelom
ePub 2.0.1 0,74 €/stran 1,10 €/stran 3,24 €/stran 6,10 €/stran

Cene so v EUR in so končne. DDV ni obračunan po prvem odstavku 94. člena ZDDV-1.

* ePub 2.0.1 je definiran s tremi specifikacijami odprtih standardov, Open Publication Structure (OPS), Open Packaging Format (OPF) in Open Container Format (OCF). Od junija 2014 je zadnja izdana različica ePub -a ePub 3.0.1, ki trenutno deluje samo na iOS napravah (iPad). Ostali ponudniki operacijskih sistemov še niso sprejeli ePub3 standarda. Za izdelavo e-knjige v ePub 3.0.1 nas pokličete na telefonsko številko 070 358 395 ali nam pišite na e-poštni naslov info.jnanabhaktiprada@gmail.com in dogovorili se bomo za pretvorbo vaše knjige.