Dogodki, Novice

MLADI VODITELJI ZDRUŽENI ZA DEMOKRACIJO

V Sloveniji se bo v mesecu marcu 2023 začel izvajati mednarodni mladinski projekt z naslovom  MLADI VODITELJI ZDRUŽENI ZA DEMOKRACIJO (YOUNG DEMO), ki ga omogoča program CERV (Državljani, enakost, pravice in vrednote). Cilj projekta je podpreti demokratično in državljansko udejstvovanje mladih ter okrepiti pomen vključevanja in zastopanja državljanov v evropskem procesu odločanja.

IZZIV S KATERIMI SE SOOČAMO

Vključevanje državljanov in pravica do sodelovanja sta bila po Evropi pogosto spregledana, medtem ko so nenehne družbenopolitične spremembe v zadnjih dveh letih ter zdravstvene omejitve in varnostni ukrepi za preprečevanje širjenja COVID19 ta pojav še okrepili, pri čemer so bili ogroženi zlasti otroci, kot najbolj ranljiva skupina prebivalstva. Kriza zaradi COVID-19 je otrokom ovirala predvsem pravico do izobraževanja, jih izpostavljala različnim vrstam nasilja in okrepila neenakosti.

Zato je načrtovanje in ustvarjanje priložnosti za mreženje ter omogočanje pravice do sodelovanja za vse otroke in mlade, zlasti za neprivilegirane skupine, bistvenega pomena za njihovo dolgoročno podporo, kakor tudi zagotavljanje orodij, ki bodo okrepila ozaveščenost državljanov o pravicah in vrednotah ter povečala njihovo sodelovanje v družbi.

INOVACIJE

Z uporabo sodobnih medijskih kanalov, ki lahko spodbujajo državljanske razprave in okrogle mize, ter s poudarkom na doseganju mladih iz skupin z manj priložnostmi želimo s projektom Mladi združeni za demokracijo, podpreti demokratično in državljansko udejstvovanje mladih ter okrepiti pomen vključevanja in zastopanja državljanov v evropskem procesu odločanja.

PROJEKTNE AKTIVNOSTI

Za uspešno spopadanje z izzivi in namenom doseganja ciljev so v okviru projekta predvidene naslednje aktivnosti oziroma dogodki (točni termini dogodkov bodo znani naknadno):

Spletni mentorski program za odnose z javnostmi in zagovorništvo za 140 mladih voditeljev v 7 partnerskih državah

Cilj programa mentorstva za mlade voditelje je razvoj mladinskih posvetovalnih svetov, ki bodo okrepili njihovo udeležbo v državljanskem in demokratičnem življenju ter spodbudili udeležbo državljanov na volitvah v Evropski parlament leta 2024. Ta dejavnost vključuje spletne mentorske dogodke in spletno razpravo evropskih mladih voditeljev na temo udejstvovanja mladih in evropske državljanske participacije.

Obiski EU parlamenta za udeležence mentorskega programa za odnose z javnostmi in zagovorništvo

Cilj evropskih študijskih obiskov za udeležence projekta je krepiti evropsko identiteto in povečati pomen njihovega zastopanja v evropskem procesu odločanja. Poleg tega so medijske kampanje in dogodki namenjeni ozaveščanju o demokratičnih pravicah mladih, zlasti tistih najbolj prikrajšanih.

Skupno EU srečanje o vključevanju mladih v proces odločanja na evropski ravni, namenjeno prvim volivcem na volitvah v Evropski parlament leta 2024

Jedro te dejavnosti so nacionalna javna posvetovanja, ki določajo začetek nacionalnega natečaja za photovoice, ki obravnava temo boja proti dezinformacijam in nacionalnemu ekstremizmu med partnerskimi državami. Nacionalni finalisti natečaja photovoice bodo povabljeni, da svoja dela predstavijo na evropskem mladinskem dogodku, organiziranem prek spleta, kjer se bo razpravljalo o vlogi mladih v demokratičnem procesu ter o vseh ponujenih možnostih EU.

Nacionalna zagovorniška kampanja za spodbujanje pravic otrok in mladih ter aktivnega državljanstva.

Nacionalne zagovorniške dejavnosti vključujejo lokalne multiplikativne dogodke za promocijo volitev v Evropski parlament 2024, usposabljanja za strokovnjake, ki delajo z otroki in mladimi, medijske zagovorniške kampanje, lokalne mladinske dogodke, spletna posvetovalna srečanja. Cilj teh dejavnosti je povečati ozaveščenost več kot 7 000 mladih o pravicah in vrednotah ter povečati njihovo vključenost v družbo in EU ter jim omogočiti sprejemanje informiranih odločitev, saj jim pomagajo prepoznati dezinformacije in se jim zoperstaviti.

Uporaba koprodukcije kot metode za ozaveščanje in širjenje vrednot EU med mladimi

Uporaba kanalov družbenih medijev, s poudarkom na TikToku, in virtualnih izmenjav je učinkovita metoda za ozaveščanje in promocijo vrednot, institucij in koristi EU med mladimi.

Zavod Jnana Bhakti Prada Trust v projektu sodeluje kot eden od sedmih pridruženih evropskih partnerjev in hkrati kot koordinator za izvajanje projekta na področju Slovenije. V sodelovanju z različnimi mladinskimi organizacijami smo v mesecu februarju pripravili več informativnih dogodkov:

Mladinski center Trbovlje / 14. 2. 2023 /ob 16.00

Mladinski center Laško (ŠMOCL) / 17.2. 2023 / ob 17.00

AIA, Mladinski center Mengeš / 22.2.203/ ob 17.00

Mladinski center Metlika / 24. 2. 2023 / ob 17.00

Mladinski center Velenje / 28.2.2023

 

 

Metodologija za izbor in prijavo udeležencev v projekt “Mladi voditelji združeni za demokracijo [Young Demo]”

 

 1. Opis projekta

Projekt Young Demo financira Evropska komisija, izvajal se bo v 7 državah, njegov glavni cilj pa je opolnomočenje organizacij civilne družbe in krepitev ozaveščenosti ljudi, zlasti pri prikrajšanih in nezadostno pokritih skupinah mladih. S poudarkom na mladih, starih od 14 do 26 let, bo projekt povečal njihovo državljansko motivacijo in okrepil udeležbo na volitvah v Evropski parlament leta 2024, ki so osrednjega pomena za krepitev demokracije v EU – številni udeleženci bodo “prvi volivci leta 2024”. Cilj projekta je poiskati sodobne medijske kanale, ki lahko spodbujajo državljanske razprave in okrogle mize.

Projekt izvajajo naslednje organizacije:

WORLD VISION ROMANIA Foundation (WVR), KENTRO MERIMNAS OIKOGENEIAS KAI PAIDIOU (KMOP), ASSOCIAZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PATRONATO SAN VINCENZO (AFP), CULTURE GOES EUROPE (CGE)- SOZIOKULTURELLE INITIATIVE ERFURT EV (CGE), ZAVOD JNANA BHAKTI PRADA TRUST, ZAVOD ZA RAZISKOVALNO IN RAZVOJNO DEJAVNOST NA PODROCJU VEDSKE FILOZOFIJE IN FORMALNE SISTEMATIZACIJE VDANOSTI – BHAKTI YOGE – CELJE (Jnana Bhakti), ASOCIATIA EUROPULS (EUROPULS), EU DIASPORA COUNCIL (EUDC), KIPRIAKOS ORGANISMOS KENTRON NEOTITAS KOKEN LTD (KOKEN LTD).

 

 1. Uvod

Izbirni postopek bo temeljil na načelih preglednosti, enakosti spolov in vključevanja z etično metodologijo, ki bo omogočila sodelovanje v programu vsem mladim iz partnerskih držav, ne glede na njihovo ozadje.

Ta postopek se uporablja za:

– zagotavljanje enotnih meril za izbor udeležencev,

– zagotavljanje preglednosti odločitev o udeležbi,

– določitev faz izbora,

– napovedovanje in uporabo ukrepov, katerih cilj je zagotoviti doseganje predvidenega števila udeležencev v okviru projekta.

Na koga je postopek naslovljen:

WVR – koordinator za vključevanje mladih, WVR – strokovnjak za zagovorništvo in izboljšanje procesov, KMOP – strokovnjak za vključevanje mladih, AFP – koordinator za vključevanje mladih, CGE – koordinator za vključevanje mladih, ZJBPT – koordinator za vključevanje mladih, EUROPULS – strokovnjak za sodelovanje in vključevanje, EUCD – koordinator za vključevanje mladih, KOKEN – koordinator za vključevanje mladih, vodja projekta in vsi drugi deležniki v projektni skupini.

 1. Upravičenci projekta

Mladi med 14. in 26. letom.

 1. Glavne dejavnosti v projektu

Zagovorniški spletni mentorski program, v okviru katerega se bodo udeleženci usposabljali in razpravljali o naslednjih temah: evropsko državljanstvo, institucije in organi EU, politike EU, ki neposredno vplivajo na mlade, medijska pismenost, boj proti dezinformacijam s pomočjo novih tehnoloških medijskih orodij, oblikovanje angažiranih skupnosti. Skupaj bo izbranih 140 mladih, ki bodo sodelovali v programu spletnega mentorstva za zagovorništvo. Iz vsake sodelujoče države bo izbranih 20 mladih.

Program bo obsegal:

 1. min. 12 delavnic / spletnih
 2. min. 6 razvitih zagovorniških ukrepov

Spletna razprava evropskih mladih voditeljev na temo udejstvovanja mladih in evropske državljanske participacije.

Obiski EU parlamenta za udeležence mentorskega programa za odnose z javnostmi in zagovorništvo

Cilj evropskih študijskih obiskov za udeležence projekta je krepiti evropsko identiteto in povečati pomen njihovega zastopanja v evropskem procesu odločanja. Poleg tega so medijske kampanje in dogodki namenjeni ozaveščanju o demokratičnih pravicah mladih, zlasti tistih najbolj prikrajšanih.

Nacionalna zagovorniška kampanja za spodbujanje pravic otrok in mladih ter aktivnega državljanstva, v okviru katere bodo potekala dvodnevna usposabljanja oziroma izobraževanja za 30 mladih in Slovenije. Usposabljanje bodo izvajali strokovni delavci, udeležencem pa bodo pomagali pridobiti kompetence na naslednjih področjih: javno nastopanje in zagovorništvo ter aktivno državljanstvo. Mladi, ki se bodo udeležili Nacionalne zagovorniške kampanje, bodo skupaj s strokovnimi delavci na šolah izvedli; 15 informativnih dogodkov, ki bodo zajeli 130 mladih, starih od 14 do 26 let. Ob zaključku projekta bo organiziran tudi dvodnevni obisk slovenskega parlamenta.

Ugodnosti za udeležence:

 • Znanje in kompetence na področju komunikacije, zagovorništva;
 • poglabljanje vrednot, vloge in dejavnosti Evropske unije (vključevanje državljanov in pravica do sodelovanja);
 • priložnost, da se aktivno vključijo in skupaj s strokovnjaki projektov organizirajo zagovorniške akcije o temah, ki jih zadevajo in zanimajo;
 • poglabljanje koncepta državljanske angažiranosti (vrednote, stališča, znanje, spretnosti, vedenje, čustva);
 • sodelovanje v mednarodni izkušnji z mladimi iz šestih drugih evropskih držav;
 • Sodelovanje v razpravah, debatah in okroglih mizah o temah, povezanih z dezinformacijami, sovražnim govorom, svobodo govora, evropskimi vrednotami in identiteto.

 

 1. Merila za upravičenosti in profil udeležencev
 • Starost od 14 do 26 let;
 • zlahka komunicira z drugimi;
 • zna svoje ideje podkrepiti z argumenti;
 • ima sposobnost razumevanja in sporazumevanja v angleškem jeziku;
 • je željan in radoveden, da bi se naučil več o evropskih vrednotah in vlogah;
 • izkazuje zanimanje za spodbujanje otrokovih pravic;
 • je ustvarjalen in si želi zamisli spremeniti v dejanja;
 • Je odgovoren in pripravljen usklajevati različne dejavnosti in pobude itd.

Obveznosti udeležencev:

 • Sodelovanje v spletnem mentorskem programu vsaj na 8 delavnicah od 12;
 • pri vsaj 2 zagovorniških akcijah;
 • v spletnih razpravah, organiziranih na mednarodni ravni;
 • na dogodkih, ki se odvijajo nacionalni ravni.

 

 1. Uporaba postopka

Izbira in registracija upravičencev v projektu bo izvedena po predstavitvi projekta v šolah in skupnostih, ki jih organizirajo partnerji, ob upoštevanju načel preglednosti odločitve o sodelovanju in pravila “kdor prej pride, prej melje”.

Komunikacijski kanali, ki se lahko uporabljajo:

 • strani partnerjev v družabnih medijih;
 • blogi, spletne strani partnerjev;
 • šole ali druge mladinske organizacije, v katerih so partnerji dejavni, z namestitvijo plakata s podrobnostmi o projektu;
 • delovne skupine;
 • drugi dogodki

 

 1. Korak I

Mladi iz držav udeleženk bodo lahko podali prijave za vključitev v projekt, potem ko bodo obveščeni o dejavnostih, ugodnostih in obveznostih, in sicer z izpolnitvijo obrazca za izbor in prijavo (Googlovi obrazci). V projekt se lahko prijavijo v desetih dneh. Objavljen bo seznam z rezultati izbora, ki bo vključeval tudi rezervni seznam.

 1. Korak II

Da bi ocenili znanje angleškega jezika in bolje spoznali mlade, bodo mladi, ki bodo oddali prijave, povabljeni na krajši intervju, ki bo potekal preko spleta.

Po končnem izboru bodo izbrani udeleženci predložili še naslednje dokumente;

 • soglasje staršev (v primeru mladoletnih oseb);
 • Soglasje o obdelavi osebnih podatkov, ki ga podpiše starš/skrbnik/zakoniti zastopnik – (v primeru mladoletnikov);
 • Soglasje o obdelavi osebnih podatkov

S predložitvijo vseh navedenih dokumentov in izpolnitvijo začetnega prijavnega obrazca bodo mladi vpisani v ciljno skupino projekta.

Osebe, ki bodo izstopile iz ciljne skupine, bodo nadomeščene, pri čemer bo vsak partner pripravil rezervni seznam v zvezi s tem.

Postopek se začne:

 • Z objavo javnega poziva za izbor udeležencev, z objavo plakata v šolskih prostorih ali članka/pripovedi na kanalih družbenih medijev partnerjev.
 • Datum: Februar 2023.

Postopek se zaključi:

 • Po zaključku glavnih dejavnosti v projektu.

 

 1. Priloge k izbirnemu postopku
 • Priloga 1 – Prijavni obrazec
 • Priloga 2 – Soglasje za obdelavo osebnih podatkov – mladoletniki
 • Priloga 3 – Privolitev za obdelavo osebnih podatkov
 • Priloga 4 – Soglasje staršev

 

 Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

1 thoughts on “MLADI VODITELJI ZDRUŽENI ZA DEMOKRACIJO

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja