Prijava in registracija

Prijava in registracija je možna preko obrazca za registracijo. Z registracijo v sistem spletne knjigarne www.respublications.eu uporabnik soglaša, da je seznanjen s pravili in splošnimi pogoji poslovanja ter da se z njimi strinja. Postopek registracije lahko uporabnik izpelje tudi med samim postopkom nakupa, možen pa je tudi nakup brez registracije, in sicer v primeru, ko uporabnik naroči knjige preko spletne pošte ali telefona. Registracija prav tako ni potrebna v primeru prenosa prosto dostopnih e-knjig. V primeru, ko uporabnik odda svoje naročilo preko e-poštnega obrazca ali preko telefona, se to smatra, da se strinja s pravili in splošnimi pogoji. Z registracijo pridobi uporabnik pravico do uporabe spletne knjigarne ter storitev, ki jih ta nudi.

Uporabnik se v primeru nakupa ali izposoje e-knjig registrira v spletni knjigarni in knjižnici Biblos, s čimer soglaša, da je seznanjen s pravili in splošnimi pogoji poslovanja ter da se z njimi strinja (www.biblos.si/pogoji-poslovanja).